Föreningen disponerar och sköter flera fastigheter på Ljugarn som en del av vår ideella verksamhet i form av museiverksamhet, Ljugarns bastu, föredrag, konserter, hemängen mitt byn, konstutställningar mm. Nedan ser du vilka hus/fastigheter vi disponerar och vem som står som ägare.

Strandridaregården från 1700-talet. Ägs av Statens Fastighetsverk. Vi driver huset som ett strandridaremuseum på bottenvåningen och på övervåningen finns Sveriges enda tullmuseum samt utställningar om Ljugarn.


I anslutning till Strandridaregården finns ett mindre hus som inrymmer ett mycket fint fossilmuseum. Här kan du se en mängd mycket ovanliga och välbevarade Gotlandsfossil med finurliga namn som Oriostoma, Laxonema, Calymene, Opioceras…

Ljugarns bastu. Ägs av föreningen. Varje vecka går att bada bastu till det facila priset av 50 kr. Vi har swish för att underlätta betalningen. Det går även att boka bastun privat. Läs mer och boka här

Kvarnen. Stolpkvarnen i Ljugarn på lotsbacken är belägen på uddens högsta punkt. Den uppfördes 1828 och var avsedd till ”lotsarnes bruk och nytta”. Kvarnen användes av folket på backen ännu i slutet av 1940-talet. En vindflöjel på taket har viktiga årtal i kvarnens historia utstansade. Där kan man se byggnadsåret samt årtalen för mer genomgripande renoveringar i modern tid.

Kvarnvingarna vrids ett kvarts varv varje kvartal för att axeln skall hålla sig rak och så att slitaget från sol och regn skall fördelas jämt över axelns utstickande delar och kvarnens vingar.

I Strandbygdsmuseet finns konstutställningar och övriga program.

Strandbygdsmuseet (Hamnmagasinet).  På nedervåningen ordnar vi konstutställningar under sommaren. Där finns även den sista likvagnen som tillhört Ardre församling. På övervåningen inryms föremål kopplade till fisket på Ljugarn samt möjlighet att hålla föredrag, föreställningar och konserter.

Läs mer om hamnmagasinet

Hemängen. Ägs av Region Gotland men Föreningen sköter det sedan många år. 2017 fick vi diplom från Hemängeskommitten för välskött änge, vilket var en rolig bekräftelse för det arbetet vi lägger ned på att sköta och hålla änget på traditionellt vis.

Frithiof Petterssons bod

Pråmboden. De tre Lausholmarna utanför Ljugarn användes tidigare som betesmark för kor, hästar och lamm från traktens gårdar samt för skörd av hö. I Pråmboden ligger den sista av fyra pråmar som användes för transporter av kreatur och hö. Det var ett folknöje i sig när alla ungdjuren skulle ombord på pråmen. Pråmen är 12 meter lång och 5 meter bred. Den byggdes 1927 och användes fram till 1986.