Julhälsning 2023

Kära medlemmar i Föreningen Ljugarn, med festen vi hade den 12 juli fortfarande som ett fint minne, kommer här några rader före jul från ett vintrigt Ljugarn. 

I denna lilla pärla på sydöstra Gotland fortgår livet som om inget hänt. På sätt och vis kanske vi vill ha det så. Men visst har det hänt saker: bastun har fått en gedigen ansiktslyftning med den nya putsen. Bastun kommer att vitkalkas till sommaren; den blir inte röd som var ett annat djärvt färgförslag. 

Avloppsvattnet har ju alltid varit ett problem för samhället. Region Gotland utför ett ganska omfattande arbete med att få ordning på detta. Större delen av Bollängsvägen grävs upp och nya rör läggs ner. Det blev ett avbrott i arbetet eftersom vinter kom så tidigt, men nu är nästan all snö borta igen, tyvärr, och vi får nog vänta oss en grön jul. 

Med dessa ord vill vi i styrelsen för Föreningen Ljugarn önska alla medlemmar en riktigt GOD  JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Jan Bergquist
ordförande


Välkommen till Ljugarn!

Föreningen Ljugarn är aktiv och har flera projekt på gång. Målningen av Hamnmagasinet är nästan färdig och resten planeras till kommande sommar.

Bastun är mycket uppskattad och hyrs ut en hel del, vilket är inkomstbringande. Konstalleriet var även i år välbesökt förutom sista veckan.

Ljugarnsvandringarna lockar en hel del vandrare som vill lära sig mer om vårt samhälle, liksom vinprovningarna, vilka var fullsatta.

Festen den 12 juli blev en succé och det kommer fler så småningom.

Upprustning av Tullmuséet är på gång liksom ett fotogalleri i nedre delen av Hamnmagasinet. Vi ska även förstärka belysningen upp till övervåningen, skylta om och rensa i museidelen. Inom några år ska även kvarnen tjäras och underhållas.

Hemängen är något svår att sköta, men vi är ett litet gäng som gör så gott vi kan. Så – föreningen är en ytterst levande förening.

Med vänlig hälsning,

Jan Bergquist, ordförande

Tel: 0760-476480

Mail: janne.bergquist@gmail.com


Renovering av bastuns fasad har påbörjats

Många frivilliga/ideella krafter har arbetat med renoveringen av bastun och föreningen har skjutit till medel för att bastun ska bli så fin som den blivit. Ett storverk har gjorts!!!!

Nu kommer fasaden att renoveras.  Den gamla putsen kommer att knackas ned och ersättas med ny. Slutligen läggs ett nytt lager med ny vit puts.

Besök Ljugarns bastus hemsida genom att klicka här: Ljugarns Bastu

Hamnmagasinet (Strandbygdsmuseet) renoveras

På sensommaren 2020 påbörjades renovering av Hamnmagasinet. Detta efter att Föreningen fått huset i gåva av Stiftelsen Gotlands Fornvänner som ägt magasinet fram till i år. Nu har vi tagit fram en renoveringsplan för magasinet och det första som gjorts är att taket setts över och målats på ett korrekt sätt. Dessutom har man sett över dropplisten och delar av fasadpanelen på en del av huset. Sakta men säkert ska huset gås igenom.

Föreningen Ljugarn verkar på och för Ljugarns bästa, året om. Verksamheten består av att vi sköter och driver Strandbastun, Kvarnen, Hemängen mitt i byn, museerna Strandridaregården och Fossilmuseet, utställningsverksamhet i Strandbygdsmuseet, konserter, föredrag mm.

Föreningen samverkar med övriga föreningar och näringsidkare på orten för att gemensamt bevara, vårda och utveckla Ljugarn till det fantastiska besöksmål som Ljugarn är.

Läs gärna mer om föreningen och vår verksamhet här på sidan och titta gärna i vårt kalendarium för att se vilka aktiviteter som sker framöver.

Om du inte är medlem så är du mer än välkommen att bli det och bidra till Ljugarn väl.

Allt gott

Jan Bergquist, Ordförande