Föreningens styrelse väljs på årsmöte som i regel förläggs till juli månad. Nedanstående personer utgör styrelsen för verksamhetsåret 2023 – 2024.

Jan Bergquist, Ordförande, mail: janne.bergquist@gmail.com

Hans von Heijne, Kassör, mail: hans.vonheijne@gmail.com

Anita Wallander, Sekreterare, mail: anita.wallander@gmail.com

Carl-Henrik Svensson, mail: c-h.svensson@telia.com

Barbro Bergner, Mail: barbro@bergner.nu

Catharina Stjernquist, mail: catharina@stjernquist.com

Niklas Englund, mail: niklas.englund@pp.inet.fi

Lars-Åke Karlsson, mail: lakeKK53@gmail.com

Viveca af Petersens, mail: viveca.af.petersens@telia.com

Eva Nyman, mail: evanyman007@gmail.com