Bästa föreningsmedlem och Ljugarnvän

Föreningen Ljugarn värnar om Ljugarns kultur och miljö. Verksamheten omfattar drift av museerna Strandridaregården, Fossilmuseum, Tullmuseum samt Strandbygdsmuseet.

Utöver museiverksamheten driver föreningen den mycket uppskattade strandbastun samt skötsel av kvarnen på Kvarnbacken och Hemängen mitt i samhället. Konstutställningar arrangeras under sommarsäsongen i Hamnmagasinet (Strandbygdsmuseet) med ett flertal olika konstnärer. Strandstädning, föredrag samt konserter ingår också i föreningens program.

Vill du engagera dig?

Som du säkerligen vet så behöver vi frivilliga som hjälper till med att sitta vakt i Strandridaregården för att vi ska kunna hålla denna öppen. Är du intresserad av att sitta en eftermiddag eller fler kan du höra av dig till Anita Wallander på telefon 070-582 09 13 som ansvarar för detta. Du gör en mycket stor insats om du kan ställa upp, och dessutom är det trevligt. Vill passa på att säga att du behöver inte någon förkunskap eller vara specifikt kunnig om Ljugarns historia så hör gärna av dig till Anita.

Medlemsavgiften

Är som tidigare år 150:- per person, vilket fr.o.m. 2013 beslutats gälla för den första medlemmen i ett hushåll. Om fler personer i samma hushåll (partner eller barn boende på samma adress) önskar vara medlemmar så betalar dessa enbart 50:- per person, så passa på (men får då t.ex. inga egna föreningsutskick).

Medlemsavgiften för 2023 kan betalas till Bankgiro: 5531-1336 eller till Swishnummer 123 304 01 69 Betala/Swisha gärna så snart som möjligt.

GLÖM INTE ATT ANGE NAMN och MAILADRESS!!!

Till medlemsregistret vill vi också gärna ha din e-postadress, fasta adress och (i förekommande fall) din sommaradress på Ljugarn. Maila uppgifter till Barbro Bergner på barbro@bergner.nu